Вести од индустријата

  • Кесите за собирање урина обично се користат за пациенти со уринарна инконтиненција или за собирање урина од пациенти клинички. Медицинските сестри обично помагаат да ги носат или заменат во болниците. Како треба да се испразнат кесите за собирање урина за еднократна употреба ако се полни?

    2022-05-30

  • Капнографијата со назална кислородна канила ги задоволува потребите за неинвазивно мерење на парцијалниот притисок на CO2 при издишаниот здив. Откривањето на јаглерод диоксид ја изразува концентрацијата на CO2 наспроти времето како бранова форма на CO2. Поставувањето на назална кислородна канила Капнографијата со носната канила не треба да се меша со управувањето со главните опасни по живот или други големи терапевтски стратегии.

    2022-06-30

 1